Aldona Kraus

wrz. 10, 2018 | współpraca

Lekarka i poetka z Anina, oddana propagatorka dzieł księdza Jana Twardowskiego. Od lat z wielkim rozmachem organizuje w czerwcu Anińskie Spotkania Przyjaciół Księdza Jana. na które zaprasza nie tylko mieszkańców Wawra, ale i całej Warszawy, pozwalając im chłonąć słowo poetyckie.

Jej własna, głęboko przeżyta, zorientowana ku sacrum, przeniknięta ideałami humanitaryzmu i miłości do człowieka poezja znalazła piękne odbicie w muzyce Jerzego Cembrzyńskiego.

Napisane przez poetkę utwory ukazały się w tomikach: Uciszenia, Treny (25 wierszy), Pieśni matczyne, W Kręgu Bożych tajemnic, Magnificat polski, Magnifikat rzymski, W drodze do Betlejem, Tryptyk polski, Listy i liściki. Treny  – (72 wiersze)  Rozmowy o wszystkim i o niczym , Aniniana.  Pisuje do lokalnych tygodników i gazet, takich jak „Niecodziennik – między nami aninianinami”, „Salve Regina”, komorowski ” Magazyn Parafialny”.