Beata Kozyra-Paulska

wrz. 10, 2018 | współpraca

Beata Kozyra-Paulska dyrygentka i skrzypaczka specjalizująca się w wykonawstwie historycznym. Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie dyrygentury chóralnej prof. Ewy Marchwickiej oraz Akademię Muzyczną w Bydgoszczy, w klasie skrzypiec barokowych prof. Daniela Deutera. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach w Polsce i za granicą pod okiem takich mistrzów jak: Imgard Shaller, Agata Sapiecha, Simon Standage, Sirkka-Liisa Kaakinen, Martyna Pastuszka.  Współpracowała z różnymi zespołami muzyki dawnej w Polsce i za granicą. Obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i pisze pracę o temacie: ,,W poszukiwaniu teorii afektów i retoryki w muzyce dawnej i współczesnej”.