Dźwięki dawnej i nowej Polski

listopad 9, 2017 | repertuar

W koncercie udział biorą:

Dyrygent:
Zbigniew Tupczyński
Śpiew:
Monika Dobrzyńska-Krysiak – sopran solo Zespół wokalny Ars Chori
Muzyka:
Zespół Muzyki Dawnej Filatura di Musica Krzysztof Łazutka – organy  
Koncert o zabarwieniu patriotycznym został podzielony na dwie części: Część pierwszą wypełnia muzyka polska przełomu XVI i XVII wieku, przede wszystkim repertuar religijny przeznaczony do wykonań domowych. Na szczególną uwagę zasługują tutaj muzyczne opracowania Księgi Psalmów dokonane przez Mikołaja Gomółkę do sławnego tłumaczenia Jana Kochanowskiego, wykorzystywane prawdopodobnie nie tylko przez katolików, ale także protestantów, a nawet prawosławnych. Ponadto zabrzmią utwory instrumentalne (canzony i koncerty) jednego z najsłynniejszych polskich kompozytorów baroku – Adama Jarzębskiego. Głównym punktem drugiej części koncertu jest „Msza Polska” Jana Maklakiewicza z tekstem Marii Heleny Szpyrkówny z 1944 roku. Utwór ten miał dźwignąć naród polski i dać mu nadzieję na wyzwolenie spod okupacji. Na prośby śpiewających – Spraw, aby ziemia spoiła się zgodą. Pojednaj braci, a zbrataj narody – słychać podnoszącą na duchu odpowiedź: Idę przez serca, narody i kraje, i pośród burzy, huczącej naokół, sieję mój pokój.  Utwór został napisany na chór mieszany, solistkę i organy. Składa się z ośmiu części: Kyrie, Gloria, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Pax.

Projekt autorski Fundacji Ars Chori