Filatura di musica

wrz 2, 2018 | patronat

Filatura di musica jest zespołem specjalizującym się w wykonawstwie historycznym. Nazwa zespołu łączy przemysłowe, włókiennicze tradycje miasta Łodzi (wł. filatura – przędzalnia) ze sztuką muzyczną. Muzycy w większości zawodowo związani z Łodzią, ale mieszkający także w Warszawie i Wrocławiu to absolwenci prestiżowych uczelni artystycznych na świecie: Schola Cantorum Basiliensis, Koninklijk Conservatorium w Hadze, Musikhochschule w Trossingen czy Conservatoire de Musique w Grenoble. Dotychczas grając wspólnie w innych formacjach muzycznych, artyści od zeszłego roku postanowili wykorzystać zdobyte doświadczenie i umiejętności oraz przyjaźń, aby pójść wspólną ścieżkę artystyczną. Trzon zespołu stanowią: Magdalena Pilch i Marek Nahajowski – flety, Judyta Tupczyńska – skrzypce barokowe, Justyna Krusz i Julia Karpeta – viola da gamba oraz Patrycja Domagalska-Kałuża – klawesyn, pozytyw. W repertuarze zespołu znajduje się europejska muzyka renesansowa, barokowa i klasyczna. Filatura di musica współpracuje z innymi polskimi instrumentalistami specjalizującymi się w historycznych praktykach wykonawczych i grającymi na instrumentach dawnych, a także ze śpiewakami i tancerzami. Zespół, jako jeden z niewielu w Europie, wykonuje muzykę wczesnego baroku w oryginalnej szacie brzmieniowej, z wykorzystaniem replik XVII-wiecznych instrumentów dętych oraz charakterystycznego dla tej epoki, wysokiego stroju (466Hz). Dotychczas zespół wystąpił m.in. w Filharmonii Łódzkiej oraz festiwalach: Barok na Spiszu, Kultura Wieków Dawnych, Frankofonia 2016. Był także rezydentem Podkarpackiej Letniej Akademii Muzyki występując w Pałacu Biesa w Olszanicy oraz w Uhercach Mineralnych w ramach programu Kultury Dostępnej na zaproszenie Fundacji Krośnieńskiej im. Ignacego Paderewskiego.