Koncert z okazji 73 rocznicy zakończenia działań wojennych Powstania Warszawskiego

październik 1, 2017 | wydarzenia

Pierwsza niedziela października to czas, kiedy w wielu miejscach upamiętniamy zakończenie działań wojennych Powstania Warszawskiego. Na zaproszenie burmistrza Ożarowa Mazowieckiego wraz z Chórem Kameralnym „Ab Imo Pectore” przygotowaliśmy koncert patriotyczny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie. Wspólny występ poprowadził dyrygent Mariusz Latek.

Rozpoczęliśmy uroczyście trzema pieśniami: „Rotą”, „Boże, coś Polskę” i „Warszawianką”. Mieszkańcy Ożarowa na czas wykonywania tych utworów powstali, podkreślając w ten sposób ich hymniczny charakter.

Głównym punktem programu była „Msza Polska” Jana Maklakiewicza z tekstem Marii Heleny Szpyrkówny z 1944 roku. Utwór ten miał dźwignąć naród Polski i dać mu nadzieję na wyzwolenie spod okupacji. Na prośby śpiewających: Spraw, aby ziemia spoiła się zgodą. Pojednaj braci, a zbrataj narody słychać było podnoszącą na duchu odpowiedź: Idę przez serca, narody i kraje, i pośród burzy, huczącej naokół, sieję mój pokój (…) pokój, pokój, pokój.

Utwór został napisany na chór mieszany z solistką i organami, dlatego towarzyszyła nam Ewelina Siedlecka-Kosińska – sopran i organista Piotr Stawarski. Osiem części pięknego dzieła zostało przyjęte z dużym uznaniem. Po wybrzmieniu ostatniego akordu publiczność biła brawo na stojąco.