KONTAKT

FUNDACJA ARS CHORI

ul. rtm. Witolda Pileckiego 106 lok.17
02-781 Warszawa
tel. 22 667 56 56
biuro@arschori.pl

ZARZĄD

tel. 22 667 56 56
zarzad@arschori.art.pl

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR BIURA FUNDACJI

Marcin Kumosiński
tel. 22 667 56 56,  22 667 56 98

marcin.kumosinski@arschori.art.pl

DYREKTOR ARTYSTYCZNY

tel. 22 667 56 56,  22 667 56 95 biuro@arschori.art.pl

RADA PROGRAMOWA
I IMPRESARIAT

tel. 22 667 56 56,  22 667 56 95, 22 667 56 98
biuro@arschori.art.pl

DZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW

tel. 22 667 56 56
projekty@arschori.art.pl

KSIĘGOWOŚĆ

tel. 22 667 56 56
ksiegowosc@arschori.pl

DZIAŁ PROMOCJI I REKLAMY

tel. 22 667 56 56, 22 667 56 93
reklama@arschori.art.pl

KONTAKT DLA OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

tel. 22 667 56 56(po zgłoszeniu się centrali wybierz 0)
biuro@arschori.art.pl

Skip to content