KONTAKT

FUNDACJA ARS CHORI

ul. rtm. Witolda Pileckiego 106 lok.17
02-781Warszawa
tel. 604 268 736
biuro@arschori.art.pl

ZARZĄD

tel. 603 952 392
zarzad@arschori.art.pl

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR BIURA FUNDACJI

Marcin Kumosiński
tel. 604 268 736
marcin.kumosinski@arschori.art.pl

RADA PROGRAMOWA I IMPRESARIAT

tel. 604 268 736
biuro@arschori.art.pl

DZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW

tel. 604 268 736
projekty@arschori.art.pl

KSIĘGOWOŚĆ

M&M Marta Korczak
biuro@m-mksiegowosc.pl

DZIAŁ PROMOCJI I REKLAMY

Paweł Godlewski
album.godlewski@gmail.com