Krzysztof Łazutka

wrz. 10, 2018 | współpraca

Organista, pianista, kompozytor i dyrygent.

Ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną im. Grażyny Bacewicz w Warszawie w klasie fortepianu, a następnie Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Józefa Elsnera na wydziale Teoretyczno – Pedagogicznym, uzyskując dyplom zawodowego muzyka w specjalności prowadzenie zespołów.

W 2015r. ukończył studia organistowskie w Instytucie Szkolenia Organistów na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie otrzymując dyplom I-go (najwyższego) stopnia z wyróżnieniem.

Obecnie prowadzi działalność koncertową, jest założycielem i dyrygentem kameralnego zespołu muzyki kościelnej “Deo Duce”, pełni posługę organisty w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, a od września 2016r. również dyrygenta chóru parafialnego “Vox Cordis”.