Muzyka na Niedzielę Palmową

marzec 28, 2015 | wydarzenia

W sobotę 28.03.2015 r. wieczorem uczestniczyliśmy w koncercie pasyjnym „Muzyka na Niedzielę Palmową” w kościele św. Augustyna na Nowolipkach. Uczestniczyliśmy, bo śpiewaliśmy obok trzech innych chórów, zrzeszonych, tak jak my od niedawna, w Warszawskim Oddziale Polskiego Związków Chórów i Orkiestr. To było nowe dla nas doświadczenie: posłuchać innych i zmierzyć się przyjaźnie z innymi Zespołami; bez rywalizacji, ale dla wspólnych duchowych i muzycznych przeżyć.

Zespoły były różne pod względem składu, doświadczenia, upodobań, ale wszystkie śpiewające, tak jak my – con amore: Chór Chłopięco-Męski „Gregorianum” pod dyrekcją Bereniki Jozajtis, Chór Bazyliki Świętego Krzyża „Sursum Corda” pod batutą Emilii Melon, Chór „Camerata Varsovia” pod kierunkiem Elżbiety Siczek, no i my, Ars Chori, z dyrygentem Zbyszkiem Tupczyńskim.

Śpiewaliśmy pieśni pasyjne, pełne smutku ale także dramatu i nadziei. Kulminacyjnym momentem tego artystycznego spotkania było końcowe wspólne wykonanie przez połączone chóry (pod batutą Elżbiety Siczek) utworu Mariana Sawy „Popule meus”. Tak potężny aparat wykonawczy musiał zrobić na słuchaczach wrażenie, bo my na pewno byliśmy przejęci.

Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy słuchaczom wzruszeń, jakie były naszym udziałem. Dziękujemy wszystkim współwykonawcom i obecnym na koncercie za możliwość wspólnego przeżywania piękna muzyki pasyjnej.

Każdy z uczestniczących w koncercie chórów został uhonorowany dyplomem.