Festiwal Usłyszeć architekturę – muzyka dawna w pałacu Bielińskich to wydarzenie składające się z cyklu koncertów i imprez towarzyszących które odbywają się  w zabytkowym miejscu – pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim Gospodarzem Festiwalu są artyści znakomitego zespołu muzyki dawnej Filatura di Musica którzy oprócz własnych koncertów prezentują koncerty zaproszonych przez siebie gości i koncertując wraz z nimi. Dodatkową atrakcją są prezentacje Pałacu w Otwocku Wielkim w formie zwiedzania z przewodnikiem, gier konkursów wiedzy o obiekcie i miejscu. Głównym organizatorem jest Fundacja Ars Chori.

Inspiracją do tytułu jest powiedzenie Goethego, że muzyka jest płynną architekturą a architektura jest zamrożoną muzyką. Dlatego właśnie zespół specjalizujący się w wykonawstwie historycznym i grający na instrumentach historycznych przygotował na każdy z koncertów i na każdy kolejny festiwal osobny program tematycznie związany z historią pałacu. Mając na uwadze, że polskie rezydencje magnackie, a więc także barokowy pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim w przeszłości były również ośrodkami kultury, skupiającymi architektów, rzeźbiarzy, malarzy, pisarzy i muzyków, w dużej mierze pochodzili z różnych krajów europejskich, przy wysokiej reprezentacji twórców francuskich, włoskich i niemieckich.

Podczas festiwalu prezentowana zatem jest barokowa muzykę francuska, niemiecka, oraz styl mieszany łączący elementy włoskie, niemieckie, francuskie i polskie. Cykl koncertów to żywa atrakcja mająca na celu włączenie zasobów Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w żywy obieg kultury i współczesne życie regionu odznaczającego się małym dostępem do kultury wysokiej.

Ponadto ważnym elementem  jest edukacja. Przed każdym z koncertów odbywają się prelekcja dr hab. Marka Nahajowskiego oraz dr hab. Magdaleny Pilch oraz zaproszonych gości którzy opowiadają o kompozytorach i muzyce wykonywanej w pałacu Bielińskich, a także o historycznych instrumentach znajdujących się w kolekcji muzealnej.

Festiwal jest także promocją pałacu i zbiorów MNW, a w szczególności wspomnianych instrumentów. Dzięki połączeniu koncertów i prelekcji spotkania mają walor edukacyjny dla dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. Cykl umożliwia ciekawą formę prezentacji cennych zbiorów muzealnych i zapewnia dostęp do kultury wysokiej.

W festiwalu biorą udział profesjonalni muzycy, wykształceni w międzynarodowych ośrodkach muzycznych, grających także w wielu polskich i międzynarodowych formacjach oraz działający naukowo Gwarantuje to wysoki poziom artystyczno-edukacyjny festiwalu.

Skip to content