Adres do korespondencji:
Fundacja Ars Chori
Biuro Festiwalu Usłyszeć Architekturę
ul. rtm Witolda Pileckiego 106 lok 17
02-781 Warszawa

e- mail: biuro@arschori.art.pl
tel. 22 667 56 56

Dyrektor organizacyjny – koordynator
Marcin Kumosiński
e-mail.: marcin.kumosinski@arschori.art.pl
tel. 22 667 56 56, 22 667 56 98

Asystent koordynatora
Ewa Cupryjak
e-mail.: projekty@arschori.art.pl
tel. 22 667 56 56, 22 667 56 97

Promocja
Sławomir Pawłowski
e-mail.: reklama@arschori.art.pl
tel. 22 667 56 56,

Kontakt dla osób ze specjalnymi potrzebami
biuro@arschori.art.pl
tel. 22 667 56 56 (po zgłoszeniu się centrali wybierz 0)

Skip to content