Sacrum i profanum. Dwa oblicza Antonia Vivaldiego. Radziejowice, Warszawa, Toruń.

listopad 17, 2018 | wydarzenia

13 października 2019  – Radziejowice, 14 października 2019 – Warszawa, 17 listopada 2019 – Toruń. Są to daty i miejsca naszej trasy koncertowej podczas której wystąpiliśmy z koncertami Sacrum i profanum. Dwa oblicza Antonia Vivaldiego.

Publiczność wysłuchała dwuczęściowego koncertu składającego się z części Profanum gdzie zaprezentowane zostały Cztery pory roku w wykonaniu zespołu Filatura di musica i  Sacrum z Glorią D-dur wyśpiewaną przez solistów (Katarzynę Bienias, Monikę Dobrzyńską – Krysiak, Annę Fijałkowską, Jakuba Burzyńskiego), Zespół Wokalny Ars Chori i zespół Filatura di Musica.
Całością Dyrygował Zbigniew Tupczyński, a kierownictwo artystyczne objęła Judyta Tupczyńska