Sponsor sezonu

styczeń 25, 2019 | oferta sponsoringowa

W każdym sezonie Fundacja Ars Chori organizuje szereg koncertów i wydarzeń artystycznych z udziałem znanych i rozpoznawanych w świecie muzyki klasycznej artystów profesjonalistów.

W kalendarium wydarzeń organizowanych przez Fundację Ars Chori obok dzieł wybitnych kompozytorów różnych epok  znajdą się również propozycje o charakterze rozrywkowym.

Jeśli chciałbyś je wesprzeć finansowo i przy okazji zareklamować swoją firmę to proponujemy Tobie tytuł Sponsora Sezonu.

W zamian w pakiecie otrzymasz:
– umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej organizatora,
– umieszczenie logo z nazwą Sponsora na stronie główniej organizatora,
– umieszczenie logo Sponsora na materiałach poligraficznych promujących wszystkie koncerty w sezonie artystycznym,
– podziękowanie dla Sponsora w drukowanych programach poszczególnych koncertów oraz przez osobę prowadzącą koncert,
– wystawienie roll upa Sponsora w miejscu organizowanego wydarzenia artystycznego,
–  możliwość rozdawania ulotek wraz z programem koncertu,
– 12 podwójnych zaproszeń dla Sponsora.

Co musisz zrobić aby stać się Sponsorem sezonu:
1. skontaktować się z nami: Fundacja Ars Chori tel. 604 26 87 36, e-mail: arschori.waw@gmail.com,
2. potwierdzić wysokość i termin wpłaty kwoty sponsoringu – kwota sponsoringu za sezon wynosi  5000 zł i wnoszona jest jednorazowo na okres 10 miesięcy,
3. podpisać umowę sponsoringową.