STUDIO WOKALNE ARS CHORI

Studio Wokalne Ars Chori zostało utworzone w 2020 roku. Celem nadrzędnym studia jest edukacja artystyczna i kulturalna osób interesujących się muzyką wokalną ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej.

Uczestnicy zajęć pod kierunkiem mistrzów kształcą się w zakresie: wykonawstwa i interpretacji dzieł historycznych i współczesnych, pracują nad emisją głosu, prawidłowym oddechem. Pracują nad wskazanym przez Dyrektora Artystycznego repertuarem. Uczestniczą w wybranych koncertach.

Studio Wokalne Ars Chori przygotowuje również kandydatów do przesłuchań na wolne miejsca w Zespole Wokalnym Ars Chori.

Kandydaci na studentów Studia Wokalnego Ars Chori muszą spełnić poniższe warunki:

– posiadać minimum podstawowe wykształcenie muzyczne

– posiadać udokumentowany staż w śpiewie w zespołach wielogłosowych min 3 ostatnie lata

– posiadać umiejętność czytania nut.

 

Zapisy do studia wokalnego odbywają się w wyznaczonych terminach ogłoszonych na stronach Fundacji.

 

Studio Wokalne Ars Chori jest jednostką organizacyją Fundacji Ars Chori

Kierownikiem Artystycznym Studia Wokalnego Ars Chori jest Zbigniew Tupczyński

Skip to content