Ursynowskie Kolędowanie.

styczeń 6, 2018 | wydarzenia

W zimowy, styczniowy wieczór (6.01.2018) uczestniczyliśmy w koncercie pt. Ursynowskie Kolędowanie.

Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili:

Solista Krzysztof Szmyt – tenor,

Ursynowskie chóry: Iuvenis pod dyrekcją Jakuba Kaczmarka, Cantate Domino pod dyrekcją Adrianny Szmyt i Ars Chori pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyńskiego.

Nie zabrakło również gości. Do udziału w koncercie został zaproszony chór Ab Imo Pectore pod dyrekcją Mariusza Latka.

Kierownictwo artystyczne objął Zbigniew Tupczyński.

Artyści zaśpiewali w wielogłosie znane i lubiane przez wszystkich kolędy, pastorałki i popularne piosenki okresu Świąt Bożego Narodzenia. Ponadto Zespół Wokalny Ars Chori zaśpiewał prawykonanie pastorałki napisanej przez ursynowską poetkę Panią Wandę Bagnowską „Witaj nam Boża Dziecino”. Muzykę do utworu napisał Andrzej Kwaśniewski. Zarówno poetka, jak i kompozytor byli na widowni podczas koncertu.

W finale zabrzmiały dwie najbardziej znane kolędy  „Lulajże Jezuniu” i „Gdy śliczna Panna”, które z towarzyszeniem wszystkich chórów zaśpiewał solista Krzysztof Szmyt. Na zakończenie publiczność wraz z artystami zaśpiewała znaną i lubianą kolędę „Mędrcy świata”, potem były bisy i owacje na stojąco dla artystów.