Fundacja Ars Chori jest organizatorem zajęć umuzykalniających dla dorosłych, które prowadzone będą od września do grudnia 2018r przez prof. Agatę Sapiechę i mgr Monikę Dobrzyńską-Krysiak.

Zapraszamy chętnych do zapisywania się i udziału w bezpłatnych zajęciach.

Celem zajęć jest podniesienie wrażliwości indywidualnej chórzystów i wprowadzenie sposobów pracy zespołowej opartych o współpracę głosu ludzkiego z instrumentem, ukazanie i ćwiczenie różnych sposobów temperacji dla wyrażenia właściwego – zamierzonego afektu w interpretacji utworu. Wprowadzający wykład naświetli znaczenie świadomej interpretacji poprzez stosowanie odpowiednio dobranych technik wokalnych, współgrających z instrumentalnymi , a także usprawni warsztat chóru / zespołu. (intonację, artykulację, operowanie dynamiką i agogiką). Zajęcia przewidują dwa bloki tematyczne prowadzone w okresie od września do grudnia 2018.

Blok I. Wykonawstwo i interpretacja utworów muzyki dawnej. Uczestnicy nabędą umiejętności w:
• prawidłowym wyszukiwaniu barwy dźwięku i relacji interwałów w odniesieniu do instrumentów z grupy skrzypiec o różnym stroju,
• prawidłowym posługiwaniu się monodią i burdonem w wykonawstwie muzyki dawnej,
• rozpoznawaniu interwałów i swobodnym ich wykonywaniu unisono i na głosy.

Blok II Nauka umiejętności prawidłowego operowania głosem. Rezultatem zajęć u uczestników będzie:
• swobodna i elastyczna postawa ciała,
• rozluźnienie fizyczne całego organizmu i odprężenie psychiczne,
• harmonijne i skoordynowane współdziałanie mięśni zaangażowanych w tworzenie głosu,
• właściwe dozowanie napięć mięśni zaangażowanych w tworzenie głosu i rozluźnienie mięśni nie biorących udziału w tym procesie,
• estetyczny wygląd twarzy i całej postawy,
• prawidłowy sposób oddychania – prawidłowy tor oddechowy, umiejętność ekonomicznego operowania oddechem, wydłużona faza wydechowa, podparcie oddechowe,
• miękki atak głosowy,
• oczywisty sposób wydobywania dźwięku,
• mówienie w średnicy głosu – czyli na najbardziej wygodnej i ekonomicznej dla głosu wysokości,
• dźwięczność i nośność głosu,
• swobodna artykulacja i precyzyjna dykcja,
• modulowanie głosu zapobiegające monotonii w mówieniu,
• jednolitość głosu, wyrównane rejestry głosowe,
• indywidualna barwa głosu,
• możliwość wyrażania emocji w głosie,
• stwarzanie szerokich możliwości interpretacyjne i improwizacyjnych,
• możliwość pracy głosem bez nadmiernego wysiłku organu głosowego.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
– zapisanie się na przesłuchanie poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod poniższym linkiem https://goo.gl/forms/iCg63IBKxWxwREAx1
– pozytywne zakwalifikowanie kandydata po przesłuchaniu przez dyrygenta Zespołu Wokalnego Ars Chori
– regularne uczestnictwo w zajęciach i próbach Zespołu Wokalnego Ars Chori (zajęcia i próby odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 18:30 – 20:30 i w każdy czwartek od 19:00 do 21:00)
Zajęcia prowadzone będą w Domu Kultury Stokłosy ul. Lachmana 5 Warszawa. (I piętro „Galeria U”).
Wszyscy nowo zapisani uczestnicy w okresie pierwszych trzech miesięcy zajęć otrzymują dodatkowo status chórzysty – stażysty w Zespole Wokalnym Ars Chori. W przypadku pozytywnego przejścia stażu otrzymają propozycję przyjęcia w poczet śpiewaków Zespołu Wokalnego Ars Chori.

O zespole Wokalnym Ars Chori i jego występach możesz przeczytać tutaj www.arschori.art.pl.

Zajęcia poprowadzą:
Blok I Prof. Agata Sapiecha. skrzypaczka, pedagog, założycielka i kierownik artystyczny zespołu „Il Tempo” (1990), z którym koncertowała prawie w całej Europie, USA, Kanadzie, Kirgizji, a także miała zaszczyt występować przed Królową Brytyjską i Hiszpańską Parą Królewską. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec Stanisława Kawalli i Marii Słubickiej. Odbyła staż artystyczny w Konserwatorium Moskiewskim u Oleha Krysy. Uzyskała także dyplom Dresdner Akademie für Alte Musik w specjalności „skrzypce barokowe” po studiach w klasie Simona Standage’a.. Oprócz skrzypiec historycznych gra również na altówce (m.in. VI Koncert Brandenburski J.S.Bacha, Symfonia Koncertująca Es-dur W.A.Mozarta) oraz na instrumentach średniowiecznych i renesansowych poprzedzających skrzypce. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi artystami i muzykologami.
Blok II mgr Monika Dobrzyńska – Krysiak absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie Dyrygentury Chóralnej. W 2010 r. ukończyła z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Emisji Głosu w Bydgoszczy pod opieką prof. Jadwigi Gałęskiej Tritt. Od 2006 roku pracuje w Filharmonii Narodowej na stanowisku chórzystka-sopran. Z wielką pasją i zaangażowaniem przekłada swoje muzyczne umiejętności w pracy nad emisją głosu wśród wokalistów – solistów i zespołów. Zajęcia zbiorowe i indywidualne owocują znajomością teorii oraz poprawnej praktyki wykonawczej. Jej wrażliwość muzyczna pozwalać podczas zajęć dotrzeć do każdej z grup głosowych w chórze a właściwa prezentacja i omówienie problemu wokalnego daje znakomite efekty w postaci poprawnej emisji w całym zespole chórzystów.

Kontakt do organizatora: e-mail: arschori.waw@gmail.com.

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa Urząd Dzielnicy Ursynów.

Zajęcia umuzykalniające dla dorosłych

sierpień 21, 2018 | blog