Zarejestrowanie fundacji

mar 13, 2017 | blog

W dniu 13 marca 2017 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000667989 została zarejestrowana Fundacja Ars Chori. Tym samym rozpoczęliśmy nasze działania mające na celu popularyzację muzyki różnych stylów i epok oraz promowanie jej twórców.