ZARZĄD FUNDACJI

Zbigniew Tupczyński

PREZES FUNDACJI

Maria Obłój-Muzaj

WICEPREZES FUNDACJI

Ewa Spasówka

WICEPREZES FUNDACJI

Marcin Kumosiński

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR BIURA FUNDACJI

RADA FUNDACJI

Ewa Cupryjak

PRZEWODNICZĄCA RADY

Agnieszka Abramowicz

CZŁONEK RADY

Sławomir Pawłowski

CZŁONEK RADY