Zespół Muzyki Dawnej Musarion powstał w 2017 roku, jako wyraz zainteresowań i poszukiwań dotyczących wykonawstwa i propagowania muzyki dawnej. Jego skład tworzą muzycy, absolwenci wyższych uczelni muzycznych polskich i zagranicznych, uczestnicy wielu kursów mistrzowskich z zakresu wykonawstwa  historycznie poinformowanego, grający na oryginalnych instrumentach z epoki, bądź ich wiernych kopiach.

Instrumentaliści Ci na co dzień współpracują również z wieloma uznanymi i renomowanymi orkiestrami i zespołami wykonującymi muzykę dawną zarówno w kraju jak i za granicą. Zajmują się także działalnością pedagogiczną, kształcąc przyszłych adeptów w zakresie gry na instrumentach historycznych, ucząc na znanych uczelniach muzycznych w kraju i za granicą.

Kierownictwo artystyczne sprawuje założycielka zespołu – Judyta Tupczyńska. Musarion w swym repertuarze posiada utwory instrumentalne oraz wokalno – instrumentalne epoki baroku. Celem przyświecającym artystom wchodzącym w skład zespołu jest prezentacja muzyki dawnej zgodnie z wymogami historycznej stylistyki wykonawczej. W swej działalności koncertowej dużą uwagę zwracają na propagowanie twórczości także dawnych kompozytorów polskich, w tym nowo odkrywanych, których dzieła wciąż pozostają mało znane szerszej publiczności.

Zespół uczestniczy w koncertach na Zamku Królewskim w Warszawie w ramach autorskiego cyklu realizowanego przez Fundację Ars Chori pt.: „Bach vs. Händel, czyli spotkanie, którego nie było”. Jest także beneficjentem MKiDN w ramach programu „Muzyka na lata 2020 i 2021”, w ramach którego wykona wspomniany repertuar. Obecnie zespół przygotowuje się do kolejnego programu – „Krokiem menueta – taniec i muzyka w barokowej Francji”.  Przygotowuje się również do nagrania płyty z nowo odkrytą muzyką kompozytora działającego na dworach polskich w XVII/XVIII w. –  Francesca Marii Cattaneo.