Zespół Wokalny Ars Chori jest profesjonalnym chórem specjalizującym się w śpiewie wielogłosowym. Założony został w 2001 roku przez Macieja Cegielskiego – kompozytora i dyrygenta, wieloletniego chórmistrza i asystenta profesjonalnych zespołów chóralnych (m.in. Teatru Wielkiego i Filharmonii Narodowej).

Obecnie dyrygentem i kierownikiem artystycznym zespołu jest Zbigniew Tupczyński – absolwent Dyrygentury Chóralnej w klasie prof. Mieczysława Nowakowskiego i Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej prowadzonego przez Agatę Sapiechę, a także tenor w Chórze Filharmonii Narodowej w Warszawie.

W repertuarze Zespołu znajdują się wielogłosowe opracowania a cappella znanych i mniej znanych kompozycji autorów z całego świata oraz koncerty i dzieła oratoryjne z towarzyszeniem zespołów instrumentalnych: grup kameralnych i orkiestr symfonicznych. Zespół Ars Chori specjalizuje się w wykonawstwie utworów muzyki dawnej. Ponadto uczestniczy w koncertach tematycznych z muzyką współczesną a capella i muzyką popularną będących autorskimi projektami Fundacji Ars Chori.

Koncerty zespołu to niejednokrotnie widowiska, na których prócz śpiewu można podziwiać taniec w wykonaniu grup tanecznych i grę aktorską prowadzących konferansjerów.

Na szczególna uwagę zasługują realizacje takich koncertów jak: „Piosenki starej Warszawy”, „Sacrum i Profanum – dwa oblicza  Antonio Vivaldiego”, „Perły muzyki chóralnej”, „Dźwięki dawnej i nowej Polski”, „Ursynowscy twórcy i artyści – benefis 50-lecia pracy twórczej Sławomira Czarneckiego”, „Bach vs. Händel, czyli spotkanie, którego nie było” oraz cykl koncertów z muzyką francuską.