ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ MUSARION

Zespół Muzyki Dawnej Musarion  powstał w 2017 roku, jako wyraz zainteresowań i poszukiwań dotyczących wykonawstwa i propagowania muzyki dawnej. Założeniem zespołu jest wykonawstwo muzyki barokowej zgodnie z najbardziej aktualną wiedzą dotyczącą historycznych praktyk wykonawczych, a także ukazywanie muzyki w kontekście innych sztuk, jak taniec, malarstwo i literatura. Repertuar zespołu obejmuje różne obszary i style muzyki XVII i XVIII wieku, od utworów kameralnych po duże dzieła wokalno-instrumentalne, wykonując najbardziej znane barokowe kompozycje (jak Cztery pory roku A. Vivaldiego), ale również propagując dzieła mniej znane. Muzycy dążą do jak najwierniejszej interpretacji zgodnie z historyczną praktyką, ale czyniąc ją jak najbardziej świeżą i atrakcyjną dla współczesnego słuchacza.

 Skład zespołu tworzą muzycy grający na oryginalnych instrumentach z epoki bądź ich wiernych kopiach, którzy są absolwentami przodujących europejskich uczelni w zakresie muzyki dawnej (m.in. Schola Cantorum Basiliensis w Bazylei/ Szwajcaria, Hochschule für Musik w Trossingen/ Niemcy, Koninklijk Conservatorium w Hadze/ Holandia). Instrumentaliści Ci na co dzień współpracują również z wieloma uznanymi i renomowanymi orkiestrami i  zespołami wykonującymi muzykę dawną zarówno w kraju jak i za granicą. Zajmują się także działalnością pedagogiczną, kształcąc przyszłych adeptów w zakresie gry na instrumentach historycznych. Kierownictwo artystyczne sprawuje założycielka zespołu – Judyta Tupczyńska. Musarion w swym repertuarze posiada utwory instrumentalne oraz wokalno – instrumentalne epoki baroku. Celem przyświecającym  artystom wchodzącym w skład zespołu jest prezentacja muzyki dawnej zgodnie z wymogami historycznej stylistyki wykonawczej. W swej działalności koncertowej dużą uwagę zwracają na propagowanie twórczości także dawnych kompozytorów polskich, w tym nowo odkrywanych, których dzieła wciąż pozostają mało znane  szerszej publiczności. Zespół w swoim dorobku ma m.in. dwa duże, wieloczęściowe projekty: Sacrum/ Profanum. Dwa oblicza Antonia Vivaldiego oraz Bach vs. Händel czyli spotkanie, którego nie było.

Zespół Muzyki Dawnej Musarion jest jednostką organizacyjną Fundacji Ars Chori

Kierownikiem artystycznym jest Judyta Tupczyńska