ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ MUSARION

Zespół Muzyki Dawnej Musarion  powstał w 2017 roku, jako wyraz zainteresowań i poszukiwań dotyczących wykonawstwa i propagowania muzyki dawnej. Założeniem zespołu jest wykonawstwo muzyki barokowej zgodnie z najbardziej aktualną wiedzą dotyczącą historycznych praktyk wykonawczych, a także ukazywanie muzyki w kontekście innych sztuk, jak taniec, malarstwo i literatura. Repertuar zespołu obejmuje różne obszary i style muzyki XVII i XVIII wieku, od utworów kameralnych po duże dzieła wokalno-instrumentalne, wykonując najbardziej znane barokowe kompozycje (jak Cztery pory roku A. Vivaldiego), ale również propagując dzieła mniej znane. Muzycy dążą do jak najwierniejszej interpretacji zgodnie z historyczną praktyką, ale czyniąc ją jak najbardziej świeżą i atrakcyjną dla współczesnego słuchacza.

 Skład zespołu tworzą muzycy grający na oryginalnych instrumentach z epoki bądź ich wiernych kopiach, którzy są absolwentami przodujących europejskich uczelni w zakresie muzyki dawnej (m.in. Schola Cantorum Basiliensis w Bazylei/ Szwajcaria, Hochschule für Musik w Trossingen/ Niemcy, Koninklijk Conservatorium w Hadze/ Holandia). Instrumentaliści Ci na co dzień współpracują również z wieloma uznanymi i renomowanymi orkiestrami i  zespołami wykonującymi muzykę dawną zarówno w kraju jak i za granicą. Zajmują się także działalnością pedagogiczną, kształcąc przyszłych adeptów w zakresie gry na instrumentach historycznych. Kierownictwo artystyczne sprawuje założycielka zespołu – Judyta Tupczyńska. Musarion w swym repertuarze posiada utwory instrumentalne oraz wokalno – instrumentalne epoki baroku. Celem przyświecającym  artystom wchodzącym w skład zespołu jest prezentacja muzyki dawnej zgodnie z wymogami historycznej stylistyki wykonawczej. W swej działalności koncertowej dużą uwagę zwracają na propagowanie twórczości także dawnych kompozytorów polskich, w tym nowo odkrywanych, których dzieła wciąż pozostają mało znane  szerszej publiczności. Zespół w swoim dorobku ma m.in. dwa duże, wieloczęściowe projekty: Sacrum/ Profanum. Dwa oblicza Antonia Vivaldiego oraz Bach vs. Händel czyli spotkanie, którego nie było.

Zespół Muzyki Dawnej Musarion jest jednostką organizacyjną Fundacji Ars Chori

Kierownikiem artystycznym jest Judyta Tupczyńska

Skip to content